доброволци

Държавата е най-прекият отговорен за социалната подкрепа на нуждаещите се. Тази подкрепа е една от нейните основни вътрешни функции. Но виждаме, че истинското положение на бедстващите хора в България е тежко. И помощта на държавата никога не е организирана и дозирана така, че да отговори на действителните потребности и да върне човека в социалния живот като пълноценен участник. Затова и като общество е важно да мобилизираме ресурси за справяне с проблемите, които държавата не управлява ефективно чрез своите институции.

Такъв проблем е положението на жените в риск; на бъдещите майки, които са в ситуация на избор дали да родят детето си или не, тъй като нямат възможност да се грижат за него. В тази ситуация жените рядко знаят към кого да се обърнат за помощ или съвет; често се намират под натиск на окръжаващите ги роднини или съпруг; чувстват се зле физически и имат нужда от помощ за ориентиране и справяне; намират се в опасност и имат нужда от закрила.

Доброволческата ни програма има за цел да мобилизира граждански ресурси за подкрепа на жени в риск. Вярваме, че като гледаме към проблемите в обществото ни и сме готови да помогнем лично, това създава добри модели и отваря пътища за промяна. И ни прави по-защитени. Затова, ако решите да отделите време и

да поговорите по телефона с жена, която има нужда да сподели проблема си;

да се информирате за режимите на социални услуги и закрила на детето и да предоставяте компетентна помощ и съвети за конкретни случаи;

да помогнете като придружите жена в нужда до институции и здравни заведения;

да помогнете в домакинството или грижата за другите деца в семейството;

да предложите идеи за подобряване на програмата…

свържете се с нас чрез посочения по-долу формуляр.

Включването в доброволческата програма ще става след предварителен разговор с представител на екипа ни. При постъпване на достатъчен брой заявки ще бъде организирано обучение по въпросите за социалната помощ и услуги, насочени към бъдещи самотни майки, приемната грижа и осиновителството. Начинът, по който искате да помогнете, ще изберете лично. Всяка подкрепа е добре дошла.

 

[contact-form][contact-field label=’Име’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Телефон за връзка’ type=’url’/][contact-field label=’Възраст, образование, професия’ type=’text’/][contact-field label=’Вашите мотиви да се включите в програмата’ type=’text’/][contact-field label=’Как бихте искали да помогнете’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

Share This: