МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА МАЙКИ И БРЕМЕННИ

СЪЩНОСТ

Звено „Майка и бебе” е нов вид социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на бременни жени и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпомага младите майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа.

Това е малък център за настаняване, в който се предлагат краткосрочни социални услуги, предоставяни в общността, в среда близка до семейната. Основният приоритет е да се създадат условия за предотвратяване на изоставянето на дете и да се защити правото му да съхрани семейните си връзки. Закрилата в Звеното дава на майката възможност да се приспособи, да почувства и засили привързаността си към собственото дете, като по този начин се създават условия за предотвратяване на настаняването му в специализирана институция за деца.

Звеното предлага временно подкрепа и подслон, за жени в последните месеци на бременността (7-9 месеца) и майки с деца от 0 до 3 години, при които поради социални, психологически, медицински или други причини е идентифициран висок риск от изоставяне на бебето след раждане и са останали без подкрепа от близки хора. Услугите са насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, осигуряване на социално-психологическа подкрепа за възстановяване и интеграция. Те се предоставят за период до 6 месеца. Капацитетът на Звеното е 8 места за майките с техните бебета.

Звеното не е затворена структура, а служба, която е част от общността, която подготвя повторното социално интегриране на майката, като за целта използва и намесата за промяна на нагласата сред обществеността, за да се премахне осъдителното отношение към самотната майка/майката в затруднение и да се намалят рисковете от изолиране и маргинализиране.

Звеното „Майка и бебе” осигурява денонощен престой.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ В ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

 • осигуряване на временен подслон на бременни жени и майки с малки деца в риск от изоставяне;
 • подкрепа за подобряване на връзката майка-дете и на взаимоотношенията в семейството;
 • обучение в изграждане на родителски умения и подкрепа на майките при обгрижване на детето;
 • медицински услуги за майките и бебетата;
 • информиране и консултиране:
 • здравно;
 • правно;
 • социално;
 • психологическо;
 • семейно планиране.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

 • Превенция на изоставянето на деца;
 • Оказване на подкрепа на децата и майките;
 • Предоставяне на качествена грижа по време на престоя им;
 • Осигуряване на възможност децата да растат със семейството си.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

 • Бременни жени, които са:
 • непълнолетни;
 • неомъжени;
 • без доход и/или жилище.
 • Майки с новородени и малки деца, при които съществува риск от изоставяне;

ЕКИП НА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

В Звено „Майка и бебе” работи мултидисциплинарен екип от специалисти, който включва социални работници, психолози, педагози, медицински специалисти и други професионалисти.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА

Услугата Звено „Майка и бебе” се извършва като делегирана от държавата дейност.

 • За целта е необходимо Решение на общински съвет, в което се посочват капацитета, числеността на персонала, средствата за работна заплата, веществена издръжка и дата на откриване на социалната услуга.
 • Директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане прави предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане за разкриване и предоставя решение на общинския съвет и копие от документа за собственост на сградата.
 • Изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане със заповед в 14-дневен срок разрешава разкриването на Звено „Майка и бебе”.

РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ”

 • Подаване на писмена молба до Директора на Дирекция “Социално подпомагане” по настоящ адрес на детето;
 • Изготвяне на план за действие с краткосрочни и дългосрочни цели от отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално подпомагане”;
 • Издаване на направление или заповед за ползване на социалната услуга от Директора на Дирекция “Социално подпомагане”;
 • Сключване на договор за предоставяне на социални услуги, съгласуван с отдел „Закрила на детето”;
 • Изготвяне на писмен доклад от доставчика на социални услуги за резултата, с оглед на което се актуализира плана за действие.

Услугите в Звено „Майка и бебе” са безплатни.

 ВРЪЗКИ:

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ: СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА 

СДРУЖЕНИЕ „САМАРЯНИ“

ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ СОФИЯ

ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ ВАРНА

ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ ПЛОВДИВ

ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ ПАЗАРДЖИК

ЗВЕНО „МАЙКА И БЕБЕ“ ГАБРОВО

 

 

 

Share This:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

15 − eight =