Archive for Month: октомври 2016

УЧИЛИЩНАТА МЕДИАЦИЯ В СТРАНИТЕ ОТ ЕС

Нормативна регламентация Законодателното проучване е проведено в следните насоки: І. Правна уредба и етични норми II. Предмет на училищната медиация […]

АННА НА ЦЯЛА РУСИЯ

„Ахматова само с тона на гласа си или с извивка на главата си ви превръща в хомо сапиенс“ Йосиф Бродски […]

АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ – ПРАВОСЛАВНИЯТ ВЪЗГЛЕД

Ако човек не внимава, не само ще ръководи, но и ще се ръководи от технологията. Той се очарова от нейните […]