Насилието

СПЕШНА ПОМОЩ ПРИ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Национални телефони за спешна помощ при домашно насилие Единен номер за спешни повиквания –   тел. 112 Национален телефонен номер, избира се […]

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА МАЙКИ И БРЕМЕННИ

СЪЩНОСТ Звено „Майка и бебе” е нов вид социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на […]

КАК ДА РАЗБЕРЕМ, ЧЕ ДЕТЕТО Е МАЛТРЕТИРАНО

Има ли признаци, които да говорят на страничния наблюдател, че едно дете е жертва на домашно насилие? Националната линия 116 111 е […]

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ

Разказ за кризисния център на фондация „Анимус“ за жени и деца, пострадали от домашно насилие в София.   Share This: