Майки в риск

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА МАЙКИ И БРЕМЕННИ

СЪЩНОСТ Звено „Майка и бебе” е нов вид социална услуга в общността, която предоставя временно настаняване до 6 месеца на […]